50 twarzy Greya, czyli każdy z nas ma wiele twarzy, a ile jest na niej uśmiechów?

04.03.2018

Na pierwszy rzut oka może się wydawać dziwne, że wyraz twarzy może rzeczywiście wpływać na nasz nastrój. Istnieją jednak dowody naukowe potwierdzające ten fakt.

Na początku XX wieku francuski fizjolog Israel Weynbaum był przekonany że ruchy mięśni twarzy aktywują mechanizmy hormonalne w mózgu. Połączył przewodami różne mięśnie służące do uśmiechania się lub okazywania złości z neurotransmiterami i odkrył, że uśmiechanie się miało pozytywny wpływ na wydzielania hormonów podczas, gdy inne wyrazy twarzy wywierały negatywne działanie.

Jedynym mięśniem używanym do uśmiechania się jest mięsień jarzmowy, który pociąga kąty ust w górę, w kierunku policzków.

Do okazania smutku lub oburzenia potrzebne są co najmniej 2 mięśnie twarzy w zależności od stopnia intensywności tych emocji. Uśmiech jest wrodzoną reakcją którą zaczynamy okazywać już w 3 miesiącu życia i która wyraża pierwsze radości. Uśmiech jest jednym z najprostszych i najłatwiej rozumianych sposobów wyrażania się a jednocześnie najbardziej zagadkowym, jednak dorośli w przeciwieństwie do dzieci mogą mieć wiele różnych uśmiechów. Uśmiech możemy podzielić na 3 kategorie: szczery uśmiech, udawany uśmiech, smutny uśmiech.

Czasami odróżnienie uśmiechu udawanego „technicznego” od szczerego może być trudne. Fałszywy uśmiech angażuje w zasadzie tylko usta i przestrzeń twarzy bezpośrednio wokół nich. W trakcie udawanego uśmiechu nie kurczą się mięsnie okrężne oczu i w towarzyszącym im stanie nie jest możliwe wykonanie jakiegokolwiek ruchu, nawet próbując to wyćwiczyć. Mięsnie te są wyłącznie aktywowane przez prawdziwe emocje. Zatem stwierdzenie, że ktoś ma uśmiechnięte oczy, ma podłoże naukowe.

Nasze usta wyrażają bardzo wiele, komunikując innym naszą osobowość i emocje w każdym momencie. Nawet zmęczona starsza lub blada twarz może stać się piękna, gdy rozświetli ją rześki uśmiech, który okazuje witalność. Ta sama twarz może wyglądać młodziej i bardziej atrakcyjnie. Cechy te są indywidualne i są różne u różnych osób. Osoby wstydzące się stanu swoich zębów mogą skorzystać z możliwości stomatologii estetycznej, które mogą wywrzeć pozytywny wpływ na ich osobowość: ładne zęby mogą zachęcić ludzi do uśmiechania się a tym samym sprawić, że poczują się lepiej. Śmieją się nie tylko usta, ale cała twarz. Są zmarszczki w kącikach ust, wokół oczu, bruzdy na policzkach, unosi się nos, zauważalnie zwężają się powieki. Taki uśmiech gwarantuje jedno – jest wart każdej ceny, bo jest prawdziwy i faktycznie zaprasza do danej dobrej relacji.

Powinno się wykonać analizę estetyczną w sposób systematyczny w pierwszej kolejności rozpoczynając od makroestetyki (analiza twarzy pacjenta) poprzez mini estetykę (zewnętrzna analiza rejonu ust) na mikroestetyce (wewnątrzustna analiza zębów i tkanek miękkich) kończąc.

ANALIZA TWARZY
Piękno twarzy to bardzo ważny i złożony aspekt, może on w różny sposób wpływać na życie pacjenta.

Linię pośrodkową twarzy ustalamy na podstawie punktów referencyjnych na twarzy pacjenta: glabella (gładzizna między łukami brwiowymi), philtrum (rynienka podnosowa) i menton (wierzchołek brodki). Punkty te jednak często odbiegają od osi głównej, z tego powodu nie zawsze są miarodajne. W takich przypadkach do wyznaczania linii pośrodkowej twarzy należy sugerować się środkiem wargi górnej.

Jeżeli linia środkowa jest przesunięta w prawo bądź w lewo do 3-4 mm nie jest to tak zauważalne, jeśli długie osie zębów pokrywają się z linią pośrodkową twarzy. Jeżeli jednak bliższo-dalsze pochylenie siekaczy centralnych przekracza 2 mm rozbieżność ta odbierana jest jako nieestetyczna. Dlatego też najważniejszą linią do oceny jest przechylenie długich osi koron zębów siecznych w stosunku do linii pośrodkowej twarzy.

Linia źrenic przebiega prosto przez środek oczu. Jeżeli przebiega równolegle do płaszczyzny poziomej stanowi najbardziej wyrazisty parametr prawidłowej analizy twarzy. Jeśli jest równolegle ponadto do linii brwi, warg, oraz skrzydełek nosa ogólny wyraz twarzy tworzy pewną harmonijną całość. Linie te uwzględnia się często podczas wyznaczenia przebiegu brzegów siecznych, płaszczyzny zwarcia oraz przebiegu girlandy dziąsłowej.

W przypadku twarzy niesymetrycznej różnice wielkościowe między prawą i lewą połową twarzy wynoszą z reguły poniżej 3%. Z tego względu te 3% stanowi wartość progową ponad którą wszelkie nieregularności w obrębie twarzy są od razu zauważalne.

Linia uśmiechu – widoczne zęby górne zakrywają się zgodnie z górną krawędzią wargi dolnej. Linia ta u kobiet jest mocniej zaznaczona i wypukła.

Linia pomiędzy kątami ust oraz linia kłów muszą być równoległe. Jeżeli obie te linie będą równoległe do linii podoczodołowej oraz prostopadłe do linii środkowej twarzy uśmiech będzie oddawał estetykę całej twarzy.

U pacjentów z wypukłym profilem twarzy górne siekacze przyśrodkowe nie powinny być mocno zaakcentowane, co w połączeniu z wąskimi wargami będzie tworzyło pewną równowagę i odwrotnie – u pacjentów z wklęsłym profilem twarzy (i wydatnymi wargami) bardziej estetycznie będą wyglądały zęby o kształcie dominującym.

ANALIZA WARG
Kształt i harmonia ust odgrywają ważną rolę w estetyce twarzy i uśmiechu. Tkanki wokół ust mające odpowiednie napięcie mięśniowe i podparcie mają decydujący wpływ na piękno twarzy. Wargi są uważane za element o kluczowym znaczeniu dla estetyki twarzy, a ich kształt oraz objętość wraz z cechami uśmiechu zależą nie tylko od czynników genetycznych ale również od ilości obecnych zębów, ich pozycji w jamie ustnej oraz w kości.

Analizę kształtu warg należy przeprowadzić w płaszczyźnie czołowej ocenia się grubość i objętość tkanek, ilość widocznej czerwieni wargowej. U mężczyzn wysokość czerwieni wargowej górnej wynosi 7,4 mm a u kobiet 7,7 mm. Wysokość czerwieni wargowej dolnej powinna wynosić w przybliżeniu 10 mm.

Przy odpowiednim ustawieniu pacjenta w płaszczyźnie strzałkowej relacje w tej okolicy anatomicznej określa kąt nosowo-wargowy. Kąt ten tworzą przecięcie stycznej od podstawy nosa i linia utworzona przez brzeg konturu wargi górnej. Kąt nosowo-wargowy powinien wynosić 90-100 stopni u mężczyzn i 95-105 stopni u kobiet.

Znalezienie optymalnego położenia brzegów siecznych stanowi punkt wyjścia do projektowania kolejnych elementów uśmiechu. Przeniesienie linii wargi dolnej pozwala umiejscowić pozycję brzegów siecznych pozostałych zębów tworząc wirtualną linię uśmiechu. Przy pełnym uśmiechu górna warga powinna odsłaniać górne siekacze centralne zakrywając jednocześnie główną strefę dziąsła. Powinny być widoczne wszystkie zęby a krzywizna krawędzi siecznych siekaczy górnych powinna przebiegać równolegle do wargi dolnej.

Do oceny i modyfikacji pozycji brzegów siecznych górnych siekaczy centralnych w wymiarze pionowym można zastosować metody:
– badanie widoczności siekaczy w odniesieniu do wargi górnej w pozycji spoczynkowej. Zakres pokazywania siekaczy może wahać się pomiędzy 1 a 4,5 mm w zależności od płci, wieku i potrzeb estetycznych pacjentów – ocena wargi z boku podczas wymawiania głoski „I”. długość siekaczy jest akceptowalna gdy zęby te zajmują 50-80% przestrzeni między wargą górną a dolną.

Aby ocenić i zmodyfikować poziome umiejscowienie brzegów siecznych można:
– odnotować stosunek brzegów siecznych w odniesieniu do wargi dolnej podczas wymawiania głosek „F” i „W”
– odnotować kąt między 1/3 sieczną częścią górnych siekaczy centralnych a płaszczyzną zgryzu w bocznym odcinku szczęki

U pacjentów o średnio mocnych wydatnych wargach odcinek zębów przednich powinien być dominujący, a układ brzegów siecznych powinien odpowiadać układowi wargi dolnej.

U pacjentów z wąskimi wargami żeby przednie powinny mniej dominować a układ brzegów siecznych powinien być „symetryczny poziomo”.

Pełnym wargom powinna towarzyszyć zdecydowana dominacja górnych siekaczy centralnych.

Linia E – biegnie ona od wierzchołka nosa do wierzchołka bródki. Przy normalnym profilu twarzy warga górna leży ok. 4 mm, a warga dolna ok. 2 mm za linią E.

ANALIZA ZĘBÓW
Projekt uśmiechu zintegrowany z twarzą pacjenta jest pierwotnym fundamentem współczesnego planu leczenia interdyscyplinarnego.
Kluczem do sukcesu w projektowaniu 6 przednich zębów są 2 ciągłe skośne linie: jedna łączy punkty na powierzchniach stycznych każdego zęba, do których sięgają listwy brzeżne przedsionkowe, a druga łączy końce wklęsłych linii na każdym zębie.

Zalecam zachowanie naturalnego ustawienia osi zębów. Linie międzysieczne powinny pozostać pionowe – nawet wtedy gdy takie ustawienie uniemożliwia uzyskanie układu zgodności z linią pośrodkową. Kąty międzysieczne ukształtowano tak, aby rozmiary 1imiennych zębów wydawały się takie same. Umożliwia to uzyskanie pożądanego kształtu. Dzięki temu możliwe jest stworzenie idealnej linii uśmiechu. Jeśli chodzi o wykonywanie koron to należy uwzględnić nie tylko ich morfologię ale również wiele czynników takich jak ich długość i szerokość, trójkątne przestrzenie, wklęsłości, listwy mezjalno-dystalne, które nie zacieniają brodawek miedzyzębowych oraz zrównoważenie kątów miedzysiecznych.

Atrakcyjny uśmiech to taki który patrząc od przodu widzimy tylko mezjalną część powierzchni wargowej kła. Podczas gdy jej dystalna część odpowiada powierzchni policzkowej zębów bocznych.

Jeżeli żuchwa znajduje się w pozycji spoczynkowej zęby górne i dolne nie kontaktują się ze sobą. Wargi są nieznacznie rozchylone, a górne siekacze są częściowo widoczne w zależności od wysokości wargi, wieku, płci. Siekacze mogą być widoczne, 1 do 5 mm tych zębów. Ta widoczna część górnych siekaczy jest większa u kobiet (3,4 mm) i młodych pacjentów (3,37 mm) niż u mężczyzn (1,91 mm) i pacjentów w wieku średnim (1,26 mm).

Zdolność uśmiechania się jest darem, którym obdarzeni są wyłącznie my ludzie. Żadna inna istota oprócz nas go nie posiada. Jego funkcją jest umożliwienie ludziom tworzenie przyjaznych kontaktów i komunikowanie się. Mechanizm ruchów mięśni twarzy jest mocno powiązany z układem nerwowym, który kontroluje szybkość pracy serca, oddychania, krążenia krwi i czynność żołądka. Dobry stan zdrowia można podtrzymywać uśmiechając się tak często jak się da.

Zestawiono zalety uśmiechu w celu odniesienia uśmiechu do ogólnego stanu. Wyniki badań naukowych uznały już korzystne powiązanie między uśmiechaniem się i pozytywnym myśleniem
– działanie antydepresyjne u nastolatków
– pomoc w rzucaniu palenia
– sprawniejsza praca
– mniejsze ryzyko niewydolności serca

Nasz wniosek: musimy dawać naszym pacjentom szanse na spontaniczny uśmiech aby aktywować ich układ nerwowy i lepsze samopoczucie – cóż za odpowiedzialność.

Skontaktuj się z nami


DentalScan biuro:
Dental Scan Sp. z o.o.
Budynek Sky Tower, 22 p.
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
NIP:8992774357
REGON:362528456
KRS:0000579808
DentalScan pracownia protetyczna:
ul. W. Jagiełły 3/9
50-201 Wrocław

infolinia
INFOLINIA:
+48 71 757 00 00
Dentalscan na Youtube Dentalscan na Instagram