Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia - Digital 4/2015

22.03.2018

Streszczenie: W niniejszym artykule opisano przypadek 52-letniego pacjenta, u którego przeprowadzono szereg zabiegów w zakresie chirurgii, implantologii i protetyki stomatologicznej z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego i wykonaniem odbudowy w technologii CAD/CAM. Summary: In the presented case of a 52-year-old patient, a series of oral surgery procedur es were performed, including dental implants and prosthetics using an intraoral scanner together with CAD/CAM technology.
Słowa kluczowe: rehabilitacja protetyczna, skaner wewnątrzustny, system CAD/CAM. Key words: prosthodontic rehabilitation, intaoral scanner, CAD/CAM system.
_Wykorzystanie skanerów wewnątrzustnych w gabinetach stomatologicznych to coraz częściej powszechna praktyka, która daje wiele możliwości. Wykonanie uzupełnień tymczasowych stałych takich, jak: korony, licówki, onlay’e i nawet pojedynczych uzupełnień na implantach nie stanowią większego wyzwania dla lekarzy
stosujących technologie CAD/CAM. Precyzyjne obrazowanie pola protetycznego daje gwarancje wykonania pacy protetycznej wysokiej jakości w porównaniu z technika wyciskową.
Z pewnością już dziś możemy powiedzieć, że technologia CAD/CAM ma coraz szersze zastosowanie w wielu dziedzinach stomatologii, protetyce stomatologicznej, implantologii, a  także w ortodoncji. Przykładem wielofunkcyjnego wykorzystania skanera wewnątrzustnego jest przypadek przedstawiony w niniejszym artykule.
_Opis przypadku
52-letni pacjent zgłosił się do naszej kliniki celem kompleksowej rekonstrukcji uzębienia. W  czasie badania stwierdzono braki skrzydłowe w szczęce i żuchwie, duże starcie w zakresie zębów własnych, zaniżoną wysokość zwarcia, a także duży defekt estetyczny. U pacjenta nie stwierdzono dolegliwości bólowych w  okolicy stawów skroniowo-żuchwowych.
_Plan leczenia
Zaplanowano zabiegi chirurgiczne, wszczepienie implantów w żuchwie po prawej i lewej stronie, a  także po obu stronach w  szczęce z  jednoczesnym podniesieniem zatok szczękowych metoda otwartą. W  zakresie zębów własnych zdecydowaliśmy się na wykonanie koron z ceramiki szklanej metodą CAD/CAM w systemie Cerec. Po przeprowadzonej deprogramacji i  ustaleniu zwarcia, wykonano prace tymczasowe na zębach własnych pacjenta.
Po 4 miesiącach po wszczepieniu implantów wykonano pierwszą część pracy w żuchwie: odsłonięcie implantów i założenie śrub gojących. Po 10 dniach przystąpiliśmy do wykonania skanu pracy tymczasowej na zębach własnych żuchwy – biocopia, a  następnie preparacji zębów pod przyszłą pracę protetyczną.
W łoża implantów osadzono Ti-base z czapeczkami umożliwiającymi prawidłowe pozycjonowanie implantów podczas skanowania wewnątrzustnego. Odpowiednie umocowanie elementu protetycznego jest jednym z ważniejszych aspektów, bowiem brak dokładności może skutkować brakiem możliwości zamontowania pracy na implancie.
_Praca laboratoryjna
W  kolejnym etapie całość skanu traia na stanowisko projektowe, gdzie projektowane jest nowe uzupełnienie w oparciu o skan przed preparacją ostateczną, co technikowi ułatwia pracę, a pacjentowi pozwala na akceptację nowych warunków. Ogromną zaletą metody skanowania i obrazowania jest możliwości pokazania pacjentowi stanu uzębienia, zakresu pracy protetycznej i  rzeczywistej relacji szczęki do żuchwy, czego często pacjenci nie uwzględniają w wyobrażeniu o swoim nowym uzębieniu. Na etapie projektowania pacjent powinien określić swoje potrzeby i zaakceptować wygląd przyszłej pracy._

Skontaktuj się z nami


DentalScan biuro:
Dental Scan Sp. z o.o.
Budynek Sky Tower, 22 p.
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
NIP:8992774357
REGON:362528456
KRS:0000579808
DentalScan pracownia protetyczna:
ul. W. Jagiełły 3/9
50-201 Wrocław

infolinia
INFOLINIA:
+48 71 757 00 00
Dentalscan na Youtube Dentalscan na Instagram